Diabetes

Voetzorg bij Diabetes Mellitus II

 

Mensen met suikerziekte, Diabetes Mellitus, hebben grotere kans op voetproblemen, doordat vaak de doorbloeding én het gevoel in de voeten minder goed wordt. De voeten van een DM-patiënt dienen daarom jaarlijks gecontroleerd te worden in de huisartsenpraktijk. De huisarts stelt samen met de praktijkondersteuner de Sim’s classificatie en het zorgprofiel vast. Patiënten met zorgprofiel 2 en 3 worden verwezen naar een gecontracteerde medisch pedicure. Patiënten met zorgprofiel 4 worden verwezen naar een gecontracteerde podotherapeut. Hiervoor kunt u bij ons terecht! De inzet van de medisch pedicure voor de medisch noodzakelijke voetzorg in zorgprofiel 2 en 3 en de inzet van de podotherapeut in zorgprofiel 4 worden, voor een vastgesteld aantal behandelingen, vergoed vanuit de keten. Patiënten zonder zorgprofiel of met zorgprofiel 1 hebben geen recht op vergoede voetzorg vanuit de keten-DBC. De voetzorg voor mensen met Diabetes wordt georganiseerd via de Groninger Huisartsen Coöperatie, GHC. Hierbij zijn wij ook aangesloten.

Wanneer u vanwege Diabetes onder behandeling bent van de internist, gelden er een andere lijn voor de vergoeding. De Podotherapeut is dan degene die de vergoeding vanuit het basispakket in de gaten houdt. 

In beide gevallen kan er wél een vergoeding zijn voor reguliere voetzorg, bijvoorbeeld voor steunzolen of een behandeling met nagelbeugels. Dit wordt vergoed vanuit uw aanvullende pakket. Zie voor een overzicht van de vergoedingen onze vergoedingenpagina.

We begrijpen dat de informatie vrij complex is en soms zelfs onduidelijk is bij de zorgprofessionals. Hiervoor hebben we onderstaand overzicht gemaakt:

Voor DM onder controle bij huisarts / praktijkondersteuner (POH)

  • Zorgprofiel 1 --> Alleen vergoedingen vanuit de meeste aanvullende zorgverzekeringspakketten.
  • Zorgprofiel 2 en 3 --> vanuit de huisarts direct naar de Medisch Pedicure, geen tussenkomst van de podotherapeut nodig. Eventueel wel voor behandeling met steunzolen ter drukverdeling, vanuit de meeste aanvullende zorgverzekeringspakketten.
  • Zorgprofiel 4 -->  verwijzing vanuit de huisarts voor podotherapeut (via VIPLive), de podotherapeut kan een gecontracteerde Medisch Pedicure inschakelen.

Voor DM onder controle bij internist / DM verpleegkundige

  • Voor elk zorgprofiel is een verwijzing van de internist / DM verpleegkundige nodig.
  • Zorgprofiel 1 --> vergoeding voor een jaarlijks onderzoek door de Podotherapeut, vergoeding pedicure eventueel uit de aanvullende verzekering
  • Zorgprofiel 2, 3 en 4 --> naar Podotherapeut om een Medisch Pedicure in te schakelen. Het aantal controles/behandelingen Podotherapeut en Medisch Pedicure zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie.

LET OP: Vanuit de basisverzekering wordt alleen de medisch noodzakelijke voetzorg vergoedt. In de praktijk houdt dit vaak in dat mensen vaak nog een paar euro eigen bijdrage aan de Medisch Pedicure moeten betalen.

Wanneer u over bovenstaande vragen heeft, verzoeken we u contact met ons op te nemen.