Diabetes & Kwetsbare voeten

Voetzorg bij Diabetes Mellitus & Kwetsbare voeten

 

Mensen met suikerziekte (Diabetes Mellitus) of andere vormen van kwetsbare voeten hebben meer kans op voetproblemen omdat de doorbloeding en het gevoel in hun voeten vaak slechter zijn. 
Daarom is het belangrijk dat kwetsbare voeten en de voeten van patiënten met diabetes elk jaar worden gecontroleerd. Dit wordt gedaan door de praktijkondersteuner of de Podotherapeut. Er wordt na het onderzoek een zorgprofiel vastgesteld. 

- Patiënten met zorgprofiel 2 en 3 worden doorverwezen naar een medisch pedicure die gecontracteerd is. 
- Patiënten met zorgprofiel 4 worden behandeld door de podotherapeut.

De medisch pedicure en podotherapeut worden vergoed vanuit de basisverzekering, maar alleen voor een bepaald aantal behandelingen. 
Bij zorgprofiel 0 of 1 heeft u alleen recht op een jaarlijks voetonderzoek. Er is dan géén vergoeding voor een pedicure.

 

We begrijpen dat de informatie vrij lastig kan zijn en soms onduidelijk kan zijn voor patiënten of zorgmedewerkers.  
Hieronder hebben we een overzicht gemaakt:

-Zorgprofiel 1: Alleen vergoedingen vanuit de meeste aanvullende zorgverzekeringspakketten.
-Zorgprofiel 2 en 3: Podotherapeut doet screening, Medisch Pedicure doet de behandelingen die per jaar nodig zijn.
-Zorgprofiel 4: Verwijzing door huisarts naar podotherapeut (via VIPLive), de podotherapeut kan een gecontracteerde medisch pedicure inschakelen.

Als u Diabetes Mellitus heeft en onder behandeling bent van een internist of Diabetes verpleegkundige, dan heeft u voor elk zorgprofiel een verwijzing van hen nodig. Voor zorgprofiel 1 krijgt u een vergoeding voor een jaarlijks onderzoek door de podotherapeut. 
Voor zorgprofiel 2, 3 en 4 moet u naar de podotherapeut gaan om een medisch pedicure in te schakelen. Het aantal controles en behandelingen door de podotherapeut en medisch pedicure hangt af van de uitkomst van het onderzoek.

Let op: 
- De basisverzekering vergoedt alleen de medisch noodzakelijke voetzorg. In de praktijk betekent dit vaak dat mensen nog een eigen bijdrage moeten betalen aan de medisch pedicure.

Steunzolen:
- De vergoeding van steunzolen komt altijd uit het aanvullende pakket, niet uit het basispakket.

 

Heeft u vragen over bovenstaande informatie, neem dan gerust contact met ons op.