Onze visie

Onze kracht

Voetzorg Van Maanen is een groeiende praktijk welke gelooft in de kracht van het vérder kijken dan de klacht of blessure zelf. Dit doen we door een uitgebreide intake af te nemen en goed te observeren en analyseren hoe iemand beweegt. Daarbij werken we intensief multidisciplinair samen. Dat wil zeggen dat de registerpodoloog/podotherapeut de behandeling afstemt met overige behandelaars, zoals de huisarts, fysiotherapeut of de manueel therapeut of bijvoorbeeld met de sportvereniging. Uiteraard wordt de behandeling ook zoveel mogelijk samen bepaald en afgestemd op uw wensen en benodigdheden.
Onlangs hebben we de 5000e unieke bezoeker mogen verwelkomen!

Marc van Maanen is in 2006 afgestudeerd als fysiotherapeut aan de Hanzehogeschool te Groningen. Direct na het afstuderen kreeg hij een vaste baan bij fysiotherapiepraktijk Van Kasteel Training & Therapie in Hoogezand.

Sinds die tijd heeft hij diverse cursussen gedaan op het gebied van training, echografie en voetkunde. Bovendien is hij onder meer gespecialiseerd in knie, enkel en voetklachten alsmede neurologische beelden zoals Parkinson en CVA. In september 2011 startte er een samenwerking tussen Van Kasteel fysiotherapie en verschillende orthopedische bedrijven. Er was een wekelijks multidisciplinair spreekuur met de orthopedisch instrumentmaker en Marc van Maanen als fysiotherapeut. Deze werkvorm beviel erg goed en dit was dan ook de aanleiding om in september 2013 te beginnen met de versnelde opleiding tot Registerpodoloog voor fysiotherapeuten, bij de Academie voor Podologie in Utrecht.  Hierna ontstond de praktijk Podologie Van Maanen.

Na de overgang naar het Medisch Centrum in Hoogezand-Sappemeer vonden we na een lange zoektocht nog meer inhoud voor de praktijk middels 2 collega's: Ilse (podotherapeut) en Harrie (registerpodoloog/fysiomanueeltherapeut) zijn bij de praktijk komen werken. Deze inhoud is meer vorm gegeven door de naam Podologie van Maanen te veranderen in Voetzorg van Maanen.

Voetzorg

De praktijk is aangesloten bij de Stichting LOOP, het overkoepelend orgaan voor Registerpodologen én de NVVP, de beroepsvereniging van de Podotherapeuten.

Bij Voetzorg Van Maanen wordt u op het spreekuur gezien door één van de collega's. Samen met u worden eventuele lichamelijke klachten en/of beperkingen doorgenomen, gevolgd door een lichamelijk onderzoek van de betreffende lichaamsdelen. Tevens volgt er een (video) analyse van het looppatroon en worden er voetafdrukken gemaakt.

Na het onderzoek worden de mogelijkheden met u besproken. Te denken valt aan het laten aanmeten van ortheses bij teenklachten, steunzolen, het geven van schoenadvies, voetspiertraining et cetera. Daarnaast krijgt u in veel gevallen tips en adviezen voor thuis, zoals rekoefeningen. Ook kan er contact worden opgenomen met uw overige behandelaars om de therapieën op elkaar af te stemmen.

Na ongeveer zes weken vindt er een evaluatiemoment plaats om te controleren of de ingestelde therapie de juiste blijkt te zijn.