Privacyreglement en beleid

Privacy beleid en verklaring

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement en ons privacybeleid is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Privacybeleid Voetzorg Van Maanen

Klik op bovenstaande link om het document in te zien.

Privacy Verklaring Voetzorg Van Maanen

Klik op bovenstaande titel om het document in te zien.